Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets tjänster

Affärsnytta och samhällsnytta. Båda ryms i vårt erbjudande.

Lotsning

Sjöfartsverket tillhandahåller lotsning och biträde av lots till fartyg inom svenskt sjöterritorium.

Sjötrafiktjänster

Tjänsterna utgör ett nautisk beslutsstöd ombord i anlöpande fartyg.

MSW Reportal

MSW Reportal är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp.

Anlöpstjänster

Tjänster knutna till fartygsanlöp, bland annat MSW Reportal, lotsbeställningar, farledsdeklarationer och Lotsinfo.

Sjökort

Kartvisare, försäljningsställen för sjökort, gällande utgåvor och tillverkning av sjökort.

Isbrytning

Vi ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Aktuella isrestriktioner, isklasser och krav.

Sjömätning

Sjöfartsverket har stor kompetens och en lång erfarenhet att sjömäta svenska vatten. Vi sjömäter både för att höja sjösäkerheten och för externa uppdrag.

Vind- och vatteninformation (ViVa)

ViVa ger dig information om vind och vatten i nära realtid från över 100 väderstationer runt Sveriges kust.

Ufs och navigationsvarningar

Maritim säkerhetsinformation i form av underrättelser för sjöfarande (Ufs), rättelser till sjökort, navigationsvarningar, VHF-radio.

Sjömansservice

En aktiv och meningsfull fritid för sjöfolk.

Kanaler, slussar och broar

Öppningstider och information för kanaler, slussar och broar.

Sjö- och flygräddning

Som ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige har Sjöfartsverket utbildat sjöräddare i över 30 år.

Helikopterunderhåll

SMA Maintenance AB levererar tekniska underhållstjänster av primärt helikoptrar inom segmentet samhällsnyttigt flyg.

Sjöfartsrådgivaren

Hjälp för varuägare, varutransportörer, rederier och andra aktörer som vill överföra godstransporter från land till sjö.

Transport och farledsservice

Transporttjänster i områden med begränsat utbud av service. Gåller både person- och godstransporter.

Farleder och underhåll

Utveckling av farleder och underhåll av sjösäkerhetsanordningar som bojar, prickar och fyrar.

Bygg och teknik

Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och att tillhandahålla sjösäkerhetsanordningar.

Havsgränser

Sjöfartsverket har till uppgift att redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning.

Senast uppdaterad 2023-09-28