Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nya radiokanaler för väder
och varningar till sjöss

Förändringarna gäller från 1 november

Karttjänster

Karttjänster för allmänheten och yrkessjöfarten.

Kartvisare ViVA Sjögeografisk data

Ufs och navigationsvarningar

Underrättelser av vad som har skett till sjöss.

Ufs Rapportera Navigationsvarningar

Lotsning

Information inför ett fartygs hamnanlöp.

Hitta hamn för anlöp Öppensjölotsning