Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

MSW Reportal

The Swedish Maritime Singel Window (MSW Reportal) är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Ny uppdatering av MSW

Den 28 september uppdaterades MSW Reportal vilket medförde några förändringar. Releasen handlar om att uppfylla kraven så att Sverige tillhandahåller ett nationellt system för maritim information som svarar mot Europeiska unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten enligt EU-direkiv 2002/59/EG (SSNV5). Bland annat i form av:

Avfallskvitto

  • En helt ny flik har tillkommit för Avfallskvitto som ligger bredvid fliken för Avfall. Det är för tillfället inte obligatoriskt att fylla i avfallskvitto.
  • En kund har möjlighet att lägga till ett eller flera avfallskvitton. Ett avfallskvitto måste innehålla minst ett avfall men kan innehålla flera.

Avfallstyper

Avfallstyperna har uppdaterats. Vissa avfallstyper har tagits bort medan andra har tillkommit. Avfallskoderna har uppdaterats. 

Avsikter för anlöp

Avsikter för anlöp har uppdaterats. Ett antal avsikter har tagits bort, några har tillkommit och andra har uppdaterats.

ETD-föregående hamn

  • Detta är ett nytt fält som har tillkommit och ligger under fältet för Föregående hamn.
  • Om avfall är rapporterat så måste detta fält vara ifyllt.

Fält för e-post

Alla e-post-fält som går att fylla i har utökats från 50 tecken till 75 tecken.

Ny version av MSW template

Nya versioner av MSWSE Sweden Template (2.0.8) och MSWSE EU Template (2.0.8) finns publicerade på vår webbplats och i MSW Reportal.

Angående coronavirus och lotsbeställning

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post enligt nedan.

I dokumenten nedan finns mer information och rutiner gällande covid-19 i samband med lotsning.

Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter för vidare åtgärd.

Kontaktuppgifter till lotsbeställningscentraler

Lotsbeställningscentral Gävle (Gävle samt Luleå lotsområde)

Telefon: 0771-630610
E-post: northcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Södertälje (Oxelösunds Stockholms samt Södertälje lotsområde)

Telefon: 0771-630635
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Malmö (Kalmar samt Malmö lotsområde)

Telefon: 0771-630680
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Göteborg (Göteborgs lotsområde)

Telefon: 0771-630670
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Marstrand (Marstrands lotsområde)

Telefon: 0771-630650
E-post: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Trollhättan (Vänern lotsområde)

Telefon: 0771-630695
E-post: kctrollhattan@sjofartsverket.se

Aktuell driftinformation

Alla nyheter
Ny uppdatering i MSW Reportal

En ny uppdatering av MSW Reportal utfördes den 28 September. Uppdateringen innehöll bl.a. avfallskvitto, avfallstyper, avsikter för anlöp, ETD-föregående hamn, fält för e-post och nya templates. Mer information finns på Sjöfartsverkets hemsida. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50 ...

Nyhet 2022-10-07

Senast uppdaterad 2022-02-10