Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjökort

Vi ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. En viktig del i det arbetet är att producera sjökort av hög kvalitet och ge bästa möjliga stöd för navigering i svenska vatten.

Karttjänster

Tjänster för att se sjökort i webbläsare och i GIS-system. Kartvisare och information om vad Sjöfartsverket erbjuder för egen användning.

Sjökort, båtsportkort och e-sjökort

Här finns mer information om hur man köper sjökort, vilka sjökort som är gällande, vilka olika typer det finns samt information om kvalitet och tillverkning av sjökort.

Sjögeografiska data

Sjöfartsverkets informationsmängder används för andra syften än navigation. Till exempel som underlag i olika analyser och broschyrer.

Publikationer

Sjöfartsverket har publikationer för de som rör sig till sjöss. Läs mer om de olika publikationerna här.

Aktuella projekt och samarbeten

Här finns aktuell information om de större projekt och internationella och nationella samarbeten som vi deltar i för att förbättra våra produkter.

Senast uppdaterad 2021-03-26