Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kanaler, slussar och broar

Öppningstider och information för kanaler, slussar och broar.

Öppningstider och tillfälliga avvikelser eller upplysningar

Vid frågor om innehållet på denna sida, vänligen kontakta Ufs-redaktionen.

Bottenviken

Luleå (Sjökort: 414, 4101) Bergnäsbron
Piteå (Sjökort: 415, 4151) Pitsundsbron

Bottenhavet

Härnösand (Sjökort: 523) Nybron

Ålands hav

Väddö kanal (Sjökort: 536) Älmstabron
Väddö kanal (Sjökort: 536) Bagghusbron

Norra Östersjön

Västra och Östra Lagnö (Sjökort: 612) Klintsundet
Stockholm, Victoriaslussen (Sjökort: 6141)  Slussen
Stockholm, Hammarbyleden (Sjökort: 6141) Nyttotrafik  Danviksbroarna, Skansbron, Liljeholmsbron 
Stockholm, Hammarbyleden (Sjökort: 6141) Fritidsfartyg  Danviksbroarna, Skansbron, Liljeholmsbron 
Strömma kanal (Sjökort: 6143, 6145)  Strömmabron
Nynäshamn, Oxnö (Sjökort: 6171, 6172) Tottnäsbron 
Norrköping (Sjökort: 6212)  Händelöbron 

Södertälje kanal

Södra kanalen (Sjökort: 6181) Södra kanalbroarna
Norra kanalen (Sjökort: 6181)  Mälarbron, Slussbron, Slussen
Information om Mälarprojektet Mälarprojektet; Mälarfarlederna

Mälaren

Östra Mälaren (Sjökort: 111) Nockebybron 
Östra Mälaren (Sjökort: 111) Tappströmsbron 
Östra Mälaren (Sjökort: 111) Stäket 
Uppsala, Fyrisån (Sjökort: 112)  Flottsundsbron, Vindbron, Kungsängsbron, Tullgarnsbron och Hamnspången 
Sigtuna (Sjökort: 112) Erikssundsbron
Strängnäs (Sjökort: 111) Stallarholmsbron 
Strängnäs (Sjökort: 111, 113) Tosteröbron 
Hjulstabron (Sjökort: 113) Hjulstabron 
Västra Mälaren (Sjökort: 113, 1131) Kvicksundsbron
Västra Mälaren (Sjökort: 114, 1131) Kungsörbroarna
Information om Mälarprojektet Mälarprojektet; Mälarfarlederna

Mellersta Östersjön

Västervik/Gamleby (Sjökort: 6231) Stegeholms kanal (Stora Strömmen)

Södra Östersjön

Karlskrona Hasslöbron

Öresund

Falsterbokanalen (Sjökort: 921) Falsterbokanalen

Kattegatt

Göteborg (Sjökort: 9312, 1352) Hisingsbron och Marieholmsbroarna

Skagerrak

Sotekanalen (Sjökort: 933) Sotenäsbron

Vänern och Trollhätte kanal

Göta älv och Trollhätte kanal Trollhätte kanal 
Nordre älv (Sjökort: 931)  Ormo skärmanläggning
Kungälv (Sjökort: 1352) Bohusbron, Jordfallsbron
Säffle (Sjökort: 134) Slussen, Nysätersbron 
Dalslands kanal Dalslands kanal, Köpmannebro Järnvägsbro
Information om bygget av nya slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg Nya slussar i Trollhätte kanal

Övriga inlandsfarvatten

Hjälmaren (Sjökort: 114)  Hjälmare kanal
Örebro (Sjökort: 114) Skebäcksbron
Göta kanal Göta kanal

 

Segelfri höjd

Vid broar över farbara vatten finns tavlor som anger hindrets höjd över vattnet. Den angivna höjden benämns "segelfri höjd" vilket avser hindrets lägsta höjd inom segelbar bredd, reducerat med en säkerhetsmarginal mellan 0,5 och 2,0 m beroende av förväntad sjöhävning i farvattnet. 

Låga broar över skyddade farvatten

Vid låga broar över skyddade farvatten anges den faktiska höjden över medelvattenytan utan säkerhetsmarginal.
Med låga broar avses de broar där man med lätthet från en mindre båt själv kan bedöma höjden under bron, det vill säga upp till cirka 3 meters höjd.

Senast uppdaterad 2024-05-06