Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Vind- och Vatteninformation (ViVa)

ViVa ger dig information om vind och vatten i nära realtid från över 100 väderstationer runt Sveriges kust.

Genom att använda ViVa-information kan alla ta reda på mer om väderförutsättningarna på olika platser längs med Sveriges kust. Inom ViVa presenteras ett flertal olika värden såsom vind, vattenstånd, olika nivåer av strömmar, salthalt, densitet och vattentemperatur. Varje station har sin egen uppsättning av parametrar.

Sjöfartsverket ansvarar inte för att alla uppgifter är korrekta. Den som trafikerar ett visst område ansvarar för att göra en bedömning av rådande väder- och vattenförhållanden.

Sjöfartsverket tillhandahåller ViVa-data via en app för Iphone/Ipad och Android samt på vår webbplats.

Mer om ViVa

ViVa-data kan även tas emot via AIS om mottagande enhet har stöd för dessa meddelanden.

Nya mätningar sker kontinuerligt på stationerna med korta intervall, oftast varje minut, men de kartbaserade användargränssnitten (appen och webben) uppdateras inte automatiskt med nya mätvärden. Uppdatering av användargränssnitten initieras alltså av användaren främst genom att nyttja den runda pilsymbolen som finns uppe till höger i ViVa-appen eller i webbläsarens adressfält.

Sjöfartsverket tillhandahåller inte något öppet gränssnitt (API ) för ViVa-informationen utan den presenteras via kartvisaren på webben eller via ViVa-appen. Stationsnät och användargränssnitt inklusive ViVa-appen har finansierats genom avgifter från handelssjöfarten som är dess primära brukare. Vissa historiska data för enskilda platser kan hämtas från SMHI som öppna data. Förvaltning av stationsnätet sker till viss del i samverkan med SMHI i syfte att uppnå bästa möjliga nytta och tillförlitlighet för alla användare.

Senast uppdaterad 2024-02-06