Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillhandahålla lotsning

Sjöfartsverket tillhandahåller nautisk expertkompetens samt kännedom om lokala förhållanden. Vi erbjuder lotsning till och från alla svenska hamnar och till alla hamnar i Östersjön.

Det är Transportstyrelsens föreskrifter som reglerar kraven på lots för fartyg.

Genom lotsens kunskap om farleden och erfarenhet av att manövrera många olika typer av fartyg, bidrar hon eller han till att sjö- och miljösäkerheten samt tillgängligheten kan upprätthållas då fartyg trafikerar svenskt inre vatten.

I Sverige är det lotsplikt, det vill säga krav på att anlita lots på svenskt inre vatten. Detta gäller för fartyg som har en längd av 70 meter eller mer, en bredd av 20 meter eller mer.

Beställning av tjänst

En lotsbeställning ska göras elektroniskt via Maritime Single Window (MSW) Reportal senast fem timmar före önskad tidpunkt för lotsningens början.

MSW Reportal

Öppensjö- och genomfartslotsning

Utöver lotsning till och från alla svenska hamnar erbjuder Sjöfartsverket även öppensjö- och genomfartslotsningar i Öresund. Det är erfarna sjökaptener med giltigt öppensjölotsningscertifikat (Red Card) som arbetar som lotsar i svenska hamnar.

Beställning av tjänst

Öppensjölotsning beställs minst 24 timmar i förväg. Tjänsten ska beställas via lotsbeställningen Malmö South coast pilot på telefon: +46 (0)771 630680.

Senast uppdaterad 2023-09-28