Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Högvärdigt och lågvärdigt gods

Vilket gods Sjöfartsverket betraktar som högvärdigt respektive lågvärdigt baseras på de statistiska varukoderna enligt Europeiska gemenskapens tulltaxa, den så kallade Kombinerade nomenklaturen (KN). Avgörandet sker på KN8-nivå vilket innebär att samtliga åtta siffror i varukoden behöver anges.

Varor som hänförs till nedanstående statistiska varukoder anses vara lågvärdigt gods enligt 16 § i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift. Kriterierna för vad som ska anses vara lågvärdigt gods vid import respektive export är:

  • Lasten måste importeras eller exporteras i större omfattning än 20 000 ton på KN8-nivå
  • Den NST-varugrupp som varan tillhör ska under ett år ha transporterats till sjöss i en volym som överstiger 1 000 000 ton
  • Varan måste ha ett värde som understiger 1 200 kr per ton

Senast uppdaterad 2023-09-28