Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillgänglighetsdirektiv

Om sociala medier, tillgänglighet och cookies på webbplatsen.

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Här beskriver vi hur tillgänglig Sjöfartsverket är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

Vi håller just nu på att bygga en ny webbplats som ska vara förenlig med tillgänglighetsdirektivet. 

För närvarande uppfyller webbplatsen inte kraven.

Vi medvetna om följande brister:

  • Kontraster
  • Klarspråk
  • Navigering
  • Rubriknivåer
  • Sidtitlar
  • Ej tillgänglighetsanpassade PDF-dokument
  • Textning och syntolkning på videoklipp

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Sjöfartsverket.se och våra digitala tjänster har dokument och blanketter som inte uppfyller kraven. Vissa dokument är inte korrekt tillgänglighetsanpassade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten och blanketterna löpande och vid behov.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Det är Sjöfartsverket som tillhandahåller tjänsten, och du kan kontakta oss på:

E-post: sjofartsverket@sjofartsverket.se
Telefon: 0771-63 00 00

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, utom i de fall som beskrivs nedan. Sjöfartsverket.se delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Webbplatsen för Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi testar webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sjofartsverket.se. Sidan skapades 22 september 2020 och har sedan uppdaterats och bedömts vid 25/4 2023 samt 13/9 2023.

Tillgänglighet till digital offentlig service

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats >>

Kontakta Sjöfartsverkets kommunikationsavdelningen >>

Kakor (cookies) på webbplatsen sjofartsverket.se

Alla som besöker en webbplats som använder kakor (cookies) ska få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa används till och hur de kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389.

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Det finns två typer av kakor, permanenta och temporära.

Sessionskaka

För att webbplatsen ska fungera bra behöver vi använda sessionskakor. Dessa heter ASP.NET_SessionId samt __RequestVerificationToken. 

För att Ufs ska fungera bra används två sessionscookies. Dessa heter .AspNetCore.Session och .AspNetCore.Antiforgery.SVYNruloucY.

Ingen persondata sparas i dessa kakor. Raderas när webbläsaren stängs.

Formulär

När du besöker en informationssida som innehåller formulär på webbplatsen så sparas det kakor. Dessa heter .EPiForm_VisitorIdentifier samt .EPiForm_BID.

Tredjepartscookies

Inbäddat innehåll, som till exempel videos och kartor kan kräva kakor för att fungera. Kakorna lagras du besöker en informationssida där inbäddad innehåll finns. Företagen som äger funktionerna har egna informationssidor för sina kakor. Du kan blockera möjligheten för tredjepartscookies att installeras via webbläsarens inställningar.

Sociala medier

Sjöfartsverket på Facebook

På Facebook kan du följa oss och ta del av nyheter och bilder från vår verksamhet.

På Facebook kan du även följa Sjö- och flygräddningscentralen.

Sjöfartsverket på Instagram

På Instagram kan du få en inblivk i hur det är att jobba på Sveriges vackraste arbetsplats.

Sjöfartsverket på LinkedIn

På LinkedIn kan du få koll på vilka lediga tjänster vi har ute och läsa mer om olika projekt vi jobbar med.

Sjöfartsverket på Twitter

På Twitter kan du följa oss och ta del av branschnyheter och pressmeddelanden.

På Twitter kan du även följa Sjö- och flygräddningscentralen

Sjöfartsverket på Youtube

På YouTube hittar du olika intervjuer, klipp och filmer från vår verksamhet.

Om du inte vill tillåta cookies

Kakor går att stänga av via din webbläsares säkerhetsinställningar. Via webbläsaren kan du radera tidigare lagrade kakor, blockera kakor från att lagras, samt ställa in så att du får en varning när webbplatsen försöker lagra en kaka på din dator.

Sjöfartsverkets webbplats fungerar även om du stänger av kakor.

Lagen om elektronisk kommunikation,  SFS 2003:389.

Frågor och svar om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2023-09-13