Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Trollhättan ställer sig bakom Alternativ Nord

Nyhet 2023-11-02
En AI-bild på hur den nya slussen kan komma att se ut
Visionsbild: Trafikverket.

Kommunfullmäktige i Trollhättans stad beslutade i veckan att man ställer sig bakom alternativ Nord i frågan om var stadens nya slussar ska byggas. Därmed ansluter sig kommunen till samma förslag som sedan tidigare förordas av Trafikverket och Sjöfartsverket.

Inför det samråd som inleddes i Trollhättan den 11 september presenterade Trafikverket och Sjöfartsverket de två återstående lokaliseringsalternativen för en ny slussled: Alternativ Nord respektive Syd.

Samtidigt gick verken gemensamt ut med att man förordar det norra alternativet, som bedöms ha mindre negativ påverkan på såväl sjöfart som näringsliv under den tid som arbetet pågår. Mindre klimatpåverkan, mindre omfattande störningar för allmänheten och kortare byggtid var andra bidragande faktorer.

Invånarna i Trollhättan påverkas

Och nu har alltså Trollhättans stad valt samma linje. Efter att samrådet avslutades den 15 oktober har en majoritet i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige ställt sig bakom det norra alternativet. Ett historiskt beslut för Trollhättan, enligt kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson (M).

– Projektet har stor påverkan på Trollhättan och Trollhätteborna, det går inte att komma ifrån. Men det är också en möjlighet att utveckla och stärka attraktionskraften ytterligare – både i det som blir det gamla slussområdet, som kan nyttjas på ett helt annat sätt och i området där de nya slussarna byggs, säger han i ett uttalande på kommunens hemsida.

Grafisk bild på kartan över den nya farledsplaneringen

Sjöfartsverkets projektledare Johan Eriksson ser positivt på att Trollhättans stad nu ställer sig bakom alternativ Nord.

– Det är ett kvitto på att det nu finns en gemensam syn på vägen framåt, säger han.

Formellt beslut i frågan fattas av Trafikverket, i nära dialog med Sjöfartsverket, och väntas i december.

Rekommenderad läsning

Bild på en grävskopa från ett farledsprojekt

Infrastruktursprojekt

Sjöfartsverket driver flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov.

Se alla projekt