Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Trafikverket och Sjöfartsverket går vidare med alternativ Nord i Trollhättan

Nyhet 2023-12-08
Bild på Trollhätte kanal med hus i förgrunden

Samrådsredogörelsen för höstens lokaliseringssamråd i Trollhättan är nu klar. I ett gemensamt ställningstagande klargör Trafikverket och Sjöfartsverket att man avser att gå vidare med alternativ Nord.

Under samrådet inkom sammanlagt 346 synpunkter från privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter. De båda verken har nu sammanställt och bemött dessa i en samrådsredogörelse och i samband med detta också skrivit under ett ställningstagande om att gå vidare med alternativ Nord. Sedan tidigare har även Trollhättans stad ställt sig bakom samma alternativ.

– Det norra alternativet innebär en kortare ombyggnadssträcka, vilket ger mindre överskottsmassor att transportera bort genom Trollhättan. Klimatbelastningen blir lägre, byggtiden kortare, kostnaden lägre och färre hus måste lösas in, säger projektledare Mikael Rintala på Trafikverket.

Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith ser alternativ Nord som den bästa lösningen även för sjöfarten:

– Med nya slussar i norr påverkas sjöfarten och näringslivet väsentligt mycket mindre eftersom det krävs få korta avstängningar då sträckningen ligger skild från dagens slussar, säger Joel Smith.

Processen går nu vidare med förberedelser inför ansökan om tillstånd i mark- och miljödomstolen. I samband med detta kommer ett nytt samråd att hållas i Trollhättan.

Samrådsredogörelsen och ställningstagandet på Trafikverkets sida med projektdokument för Slussar i Trollhätte kanal.

Rekommenderad läsning

En ovanbild på skurusund

Sjöfartsverkets miljöarbete

Sjöfartsverket jobbar för att nå samhällets miljömål och ser kontinuerligt över verksamheten för att möjliggöra hållbar sjöfart till och från Sverige.

Sjöfart och miljön