Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Miljöarbete på gång utmed Landsortsfarleden

Nyhet 2024-05-13
Bild på naturinventering på Landsort

I planeringen av farlederna i Landsort är inte bara fartygstrafiken av intresse. Inventering av naturresurser är självklart också en central del i projektet.

Sjöfartsverket är i dagarna ute och gör naturvärdesinventering på platser som är av intresse för farledsutmärkning utmed Landsortsfarleden.

Inventeringen är ett led i vårt miljöarbete och kommer utgöra underlag till miljökonsekvensbeskrivningen som tas fram för Projekt Landsortsfarleden.

Rekommenderad läsning

Fyren vid Svartklubben

Miljöinitiativ Svartklubben

Genom ett miljöinitiativ från båtmännen vid Svartklubben har de lyckats korta ner rutten utanför fyren. Därmed sparar de 7 procent bränsle.

Förbättringsförslaget