Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lilla Edet får Sveriges första triangelsluss

Nyhet 2024-05-06
Drönarbild på den nya triangelslussen som finns i Lilla Edet

Nu är det klart. Lilla Edet som har Sveriges äldsta sluss får också Sveriges första triangelsluss. En spännande lösning med flera goda effekter.

I Lilla Edet finns inte bara Sveriges äldsta sluss från 1607 – om några år kommer även Sveriges första triangelsluss att finnas här. Lilla Edets triangelsluss är visserligen inte först i Europa; det finns en mindre variant för fritidsbåtar i Nederländerna, men det blir den första större triangelformade slussen på europeisk mark. Bakom idén och utformningen av den nya slusslösningen står bland annat projektledare Johan Eriksson. En av de största fördelarna som Johan ser med triangelslussen är ökad säkerhet.

– Skulle ett fartyg tappa styrförmågan på väg in i en triangelsluss ligger inte slussportarna i farozonen som i en rektangulär sluss. Om slussportarna skadas kan det i värsta fall leda till dammbrott då vattnet strömmar okontrollerat ur slussen. Med den här lösningen minskar den  risken betydligt, förklarar Johan.

Slusslösningen sparar natur

En triangelsluss fungerar bäst när det, som i Lilla Edet, redan finns en farled som slussen ska återansluta till. Den trekantiga formen gör avståndet tillbaka till den befintliga farleden kortare eftersom in- och utgångsvinklarna blir annorlunda.

Triangelslussen tar helt enkelt mindre ytor i anspråk än en rektangulär, vilket sparar natur och gör att mängden massor som måste grävas bort blir mindre. Det leder i sin tur till både färre transporter och minskade kostnader.

– Den största vinsten är just att triangelslussen tar mindre plats och därmed blir påverkan betydligt mindre, säger Trafikverkets projektledare Lars Johansson.

Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande (C) i Lilla Edet är också nöjd över den nya slusslösningen, som är både nytänkande och miljösmart.

Trafikverket är byggherre för projektet Slussar i Trollhätte kanal och ansvarar för att bygga de nya slussanläggningarna. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna och besitter den maritima kompetensen.

Johan Eriksson förklarar triangelslussen

Här kan du se en film där Johan Eriksson förklarar mer ingående vad en triangelsluss innebär och varför den passar bra att bygga just i Lilla Edet.

Rekommenderad läsning

Bild på en grävskopa från ett farledsprojekt

Infrastruktursprojekt

Sjöfartsverket driver flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov.

Se alla projekt