Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fler fartyg kör digitalt – ger högre sjösäkerhet

Nyhet 2022-12-20
En fartygsbrygga där instrument syns.

Aldrig förr har så många handelsfartyg valt digitala sjökort. Det visar Sjöfartsverkets försäljningssiffror. Följden blir en ännu säkrare sjöfart.

I november 2022 navigerade drygt 5 000 handelsfartyg med digitala sjökort i de svenska vattnen, vilket är en ökning på 27 procent de senaste fem åren. Med digitala sjökort visas ändringar i sjökortsdatabasen i  navigationssystemen direkt.

- Vi ser ett rekord i användningen av digitala navigationssystem hos sjöfarten. När rättningar och information kommer direkt till fartygsbryggorna och befälen får det högre sjösäkerhet som följd. Det är väldigt glädjande, säger Annika Kindeberg, säljchef på Sjöfartsverket.

Användandet av digitala sjökort accelererar snabbare än väntat och ökningen gäller både antalet unika användare och antalet nedladdade sjökort.

Det senaste året har nedladdade sjökort ökat med fem procent och antalet användare har ökat med tio procent, jämfört med året innan.

Sjöfartsverket producerar och tillhandahåller sjökort för svenska kusten samt sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Sjöfartsverkets sjökortsdatabas uppdateras med 2 000 förändringar i svenska vatten per år.