Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Karttjänster

Sjöfartsverket erbjuder tjänster både för att titta på våra sjökort och datamängder i kartvisaren på webbplatsen och som WMS/WFS för att använda i egna system.

Sedan 1600-talet har det funnits sjökort över Sveriges farbara vatten. Sjöfartsverket är den myndighet som ansvarar för sjökartläggningen. Allt kartmaterial finns i dag digitalt lagrat i en databas vilket kan erbjudas som ett flertal tjänster.

Tjänster är optimalt om man arbetar mycket med sjökorten och inte vill ha stora datamängder sparade lokalt som riskeras att inte uppdateras. Tjänsterna är WMS, som är en standard för att publicera georefererad kartinformation i rasterformat över internet. Standarden är framtagen av Open Geospatial Consortium (OCG) och beskriver hur interaktionen med en webbplats för kartbildsgenerering ska fungera. WMS-tjänster används med fördel i GIS-program eftersom man då alltid får den senaste uppdateringen.

Tjänsterna i kartvisaren

Copyright

Sjöfartsverkets sjökort skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att innehållet och utformningen i våra produtker inte får spridas vidare utan tillstånd från oss.Sjöfartsverket har ett flertal tjänster som WMS/WFS som kan användas i era egna kartsystem.

WMS-tjänst uppdaterade sjökort

Tjänsten innehåller veckouppdaterad spegling av databasen och datamängderna uppdateras löpande året runt. Detta innebär att tjänsten ger information som till viss del kan skilja sig från de tryckta produkterna då dessa trycks vid ett fåtal tillfällen varje år.

WMS/WFS-tjänster djupytor

I sjökorten finns det djupkurvor som är generaliserade från djupdatabasen. Tjänsten innehåller ytor mellan de djupintervall som finns i sjökorten. 0-3m, 3-6m, 6-10m, 10-15m, 15-20m, 20-50m och 50-100m. Denna tjänst erbjuds även som en nedladdningsbar tjänst (WFS).

Att använda tjänster med sjökortsdata

Tjänsterna är optimala för att få en god blick om vad som händer i svenska vatten. De går att använda för inläsning i GIS- och kartprogram och som bakgrundskartor på hemsidor och kartfönster. Vidare går informationen att användas för underlag av olika analysresultat och rapporter.

Prisinformation

Tjänsterna licenseras under ett år i taget. För priser, kontakta kundtjänst för sjökort.

Senast uppdaterad 2021-05-26