Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Leveransförseningar i Lotsområde Södertälje

2024-05-31

Under semesterperioden (juni, juli, augusti) har vi lägre grundbemanning än under övriga året.

Tillsammans med att det under denna period förekommer trafiktoppar och avlysning av Södertälje kanal under vardagar klockan 11.00-19.00 gör att vi ser risk att vi inte kommer att klara utlovade servicetider och istället kan våra kunder drabbas av längre väntetider. Detta är något vi beklagar.

För att kunna möta kundernas efterfrågan och behov av lotsning försöker vi hitta lösningar för att bemanna med extra personal. Det är vår förhoppning att dessa åtgärder ska göra att vi återigen kan nå våra servicemål och leverera lotsning utan förseningar.

Här kan du läsa mer om avlysningen av Södertälje sluss och kanal: https://www.sjofartsverket.se/sv/farledsprojekt/malarprojektet/aktuella-avlysningar/