Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Anmälan av varors ankomst vid sjötransport

2024-05-27

Anmälan av varors ankomst vid sjötransport

Från den 3 juni 2024 ska summariska införseldeklarationer (Sid) samt anmälan om transportmedels ankomst vid sjötransporter lämnas till det nya EU-gemensamma importkontrollsystemet, ICS2.

Referens till Sid ska lämnas när fartyget ankommer svensk hamn och hamnen är första hamn in i EU. Från och med den 3 juni ska även referens till Sid lämnas till Tullverket i anmälan om varors ankomst via MSW reportal när fartyget lossar utrikesgods.

Har du fått undantag att lämna Sid till ICS2 den 3 juni, ska du inte lämna referens till i anmälan om varors ankomst via MSW Reportal. Det gör du först när du har Sid i det nya formatet (ICS2).

 

Så länge du lämnar Sid via EDI till ICS1, lämnar du via MSW Reportal referens till Sid endast när Sverige är första hamn in i EU.